top of page
Search

The Flow Building je před svým dokončením v červenci pronajata ze 75 %

Čánek, který vám pro změnu doporučujeme si přečíst, se týká nově vznikající administrativní budovy - the Flow Building - která je ze tří čtvrtin předpronajata.


Pokud je tomu opravdu tak, tak je to pro pronájem kanceláří v Praze dobrá zpráva. Mírně se ochlazující kancelářský trh v posledních měsících začíná totiž vykazovat určitou neochotu firem platit vysoké nájmy, které se především v centru mnohdy pohybují vysoko nad 20 EUR/m2/měsíc.

Domalewski Advisory - Novinky / News

Tato budova (určitě atakující tuto hranici nájmu) bude v sobě mít mix nájemců a co-workingové centrum, což je trend posledních dvou let patrný u řady administrativních budov, či "office hubů".


Pro spoustu zde sídlících firem využívání co-workingového prostoru (a zejména kapacit zasedacích místností) může znamenat možnost k dalšímu snižování nákladů spojených s užíváním kanceláří - nebudou totiž potřebovat tolik vlastních prostor kanceláří, protože jednačky, konferenční sály, dočasné kancelářské kapacity mohou využívat právě v co-workingu. Uvidíme, jak se tomuto spojení bude dařit v této menší administrativní budově v ne příliš vyprofilované administrativní lokalitě "horní poloviny Václaváku".


3 views

コメント


bottom of page